Theo dự đoán thị trường xuất khẩu lao động Nh*t Bản sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt khi tình hình dịch Covid – 19 đã được kiểm soát...