Chó nh* em vừa đẻ một lứa 06 con, giống Alaska rất đẹp, mới ngừng bú mẹ, đã tiêm chủng đủ.

Em muốn bán giá 3,5tr/con. Anh chị n*o quan tâm xin liên hệ em Hoa 15 tuổi: O96.4343.I68

Thanks <3