Conversation Between sumarjan and dungmarketing418

1 Visitor Messages

  1. http://muabannhadat418.com/
    Chuyên bán ??t n?n d? án - Giá c? phù h?p cho m?i ??i t??ng
    Ch? t? 160 tri?u/n?n (Fix giá) không phát sinh. Thanh toán tr? góp trong ṿng 36 tháng không lăi su?t. ??t 1 tr? 80tr, nh??*n ngay n?n ??t, các ??t ti?p theo tr? góp 1,5-2tr/tháng. Liên h? ngay ?? ???c t? v?n c? th?: 0903.580.959 - Ms Thi?n. Ch? c̣n 20 n?n cho các khách h?*ng nhanh tay nh?c máy g?i cho chúng tôi. T? v?n v?* ??a ?ón tham quan d? án mi?n ph
    282430055
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Join us