Conversation Between bestcoinlist and banhmi5368

1 Visitor Messages

  1. Thực hư về thông tin phòng khám đa khoa Hữu Nghị lừa đảo điều n*y khiến không *t người hoang mang về thông tin n*y, l*m ảnh hưởng đến Phòng khám đa khoa Hữu Nghị cũng như ảnh hưởng đến trực tiếp việc lựa chọn cơ sở y tế của người bệnh.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Join us